Strona Główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

di Michał Mróz

Polityka prywatności oppohub.it

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą polecenia drukowania dostępnego w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel danych

Michał Mróz

Adres e-mail właściciela: [email chroniony]

Rodzaje danych zebranych

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie; Dane użytkowania; e-mail.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na ich przekazanie, może nie być możliwe, aby ta Aplikacja świadczyła Usługę. Gdzie ta aplikacja wskazuje pewne jako opcjonalne danych Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich danych, bez konieczności to żadnego wpływu na dostępność usługi lub ich działania.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszego celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

Sposoby leczenia

Kontroler podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Leczenie odbywa się za pomocą komputera i / lub przyrządów telematycznych metodami organizacyjnych i logiki ściśle związane z wymienionych celów. Oprócz danych, w niektórych przypadkach, mogą one mieć dostęp do danych innych stron zaangażowanych w organizację tej aplikacji (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub strony zewnętrzne (takie jak osoby trzecie usług technicznych, listonosz, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczyli w razie potrzeby podmioty przetwarzające dane od administratora danych. Zaktualizowaną listę menedżerów można zawsze uzyskać od kontrolera danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Posiadacz przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, o ile Użytkownik nie sprzeciwia się ("rezygnacja") do tego leczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przepisami europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub stron trzecich.

W każdym przypadku zawsze można poprosić Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego traktowania, aw szczególności o określenie, czy leczenie opiera się na prawie, przewidzianym umową lub koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie operacyjnego administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się zaangażowani w leczeniu strony. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat strony przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania danych poza Unię Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także dotyczące środków bezpieczeństwa podjętych przez administratora danych w celu ochrony danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy jeden z opisanych powyżej przelewów odbywa się poprzez zbadanie części tego dokumentu dotyczącej szczegółów przetwarzania Danych osobowych lub zażądanie informacji od Administratora danych, kontaktując się z nim pod wskazanymi na początku szczegółami.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dlatego:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z uzasadnionym interesem kontrolera danych będą przechowywane do czasu spełnienia takich odsetek. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego zainteresowania realizowanego przez administratora danych w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem danych.

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, właściciel może przechowywać dane osobowe dłużej, dopóki taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia Danych.

Zastosowanie danych zebranych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na żądania lub działania wykonawcze, ochrony jego praw i interesów (lub Użytkowników lub osób trzecich), identyfikacji wszelkich działań złośliwych lub oszukańczych, a także w następujących celach: Przynależność handlowa, Komentowanie treści, Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Reklama, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Platforma i usługi hostingowe oraz Statystyka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i danych osobowych przetwarzanych w każdym celu, użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach i za pomocą następujących usług:

 • Powiązanie handlowe: Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji wyświetlanie reklam produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno w formie linków reklamowych, jak i w formie banerów w różnych formach graficznych.
  Kliknięcia ikony lub banera opublikowanego w tej Aplikacji są śledzone przez wymienione poniżej usługi stron trzecich i są udostępniane tej Aplikacji.
  Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, należy zapoznać się z polityką prywatności każdej usługi Amazon Affiliation (Amazon) Amazon Affiliation to komercyjna usługa afiliacyjna świadczona przez Amazon.com Inc. Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.eBay Partner Network (eBay, Inc.) eBay Partner Network to komercyjna usługa partnerska świadczona przez eBay, Inc. Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
 • Komentowanie treści: Usługi komentowania umożliwiają Użytkownikom formułowanie i upublicznianie komentarzy dotyczących zawartości tej Aplikacji.
  Użytkownicy, w zależności od ustawień określonych przez Właściciela, mogą również zostawiać komentarze anonimowo. Jeżeli wśród Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika znajduje się wiadomość e-mail, może to służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy odpowiadają za treść swoich komentarzy.
  W przypadku zainstalowania usługi komentarzy dostarczanej przez osoby trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentarzy, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentarzy. ) Disqus to usługa komentowania treści świadczona przez Big Heads Labs Inc. Przetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowania; różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja.
 • Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi: Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
  Interakcje i informacje uzyskane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
  Zaleca się wylogowanie się z odpowiednich usług, aby mieć pewność, że dane przetwarzane w tej Aplikacji nie są powiązane z profilem Użytkownika Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google Inc.) Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ są usługami interakcji z siecią społecznościową Google+, dostarczaną przez Google Inc. Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatnościPrzycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.) Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc. Przetwarzane dane osobowe: plik cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatnościPrzycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter (Twitter, Inc.) Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, dostarczane przez Twitter, Inc. Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
 • Reklama: Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamy, takich jak banery, również w związku z zainteresowaniami Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania są wskazane poniżej.
  Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać pliki cookies w celu identyfikacji użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlać spersonalizowane reklamy w oparciu o zainteresowania i zachowania użytkownika, wykrywane również poza tą aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług.Google Ad Manager (Google Inc.) Google Ad Manager to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC, za pomocą której Właściciel może prowadzić kampanie reklamowe wspólnie z sieciami reklam zewnętrznych z którymi Właściciel, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, nie ma bezpośredniego związku.
  Użytkownicy, którzy nie chcą być śledzeni przez różne sieci reklamowe, mogą korzystać Twoje wybory online. Aby dowiedzieć się, jak Google wykorzystuje dane, zobacz Zasady dla partnerów Google.
  Usługa ta wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi użycie @{brakującego zamiennika: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} oraz zachowanie Użytkownika w odniesieniu do oferowanych reklam, produktów i usług.
  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z wykorzystywania plików cookie DoubleClick, zapewniając jego dezaktywację: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=itPrzetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności. Z zastrzeżeniem przestrzegania Tarczy Prywatności Google AdSense (Google Inc.) Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Usługa ta wykorzystuje plik cookie „Doubleclick”, który śledzi korzystanie z tej Aplikacji i zachowanie Użytkownika w odniesieniu do reklam, oferowanych produktów i usług.
  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z wykorzystywania plików Cookie Doubleclick poprzez jego dezaktywację: google.com/settings/ads/onweb/optoutPrzetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Zrezygnuj.
 • Platforma i usługi hostingowe: Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych komponentów tej Aplikacji, umożliwiając dostarczanie tej Aplikacji z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi, takich jak na przykład narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, do zarządzania komentarzami i bazą danych, do e-commerce, do przetwarzania płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów rozmieszczonych geograficznie w różnych lokalizacjach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania danych osobowych.WordPress.com (Automattic Inc.) WordPress.com to platforma dostarczana przez Automattic Inc., która umożliwia Właścicielowi opracowania, obsługi i hostingu tej Aplikacji. Przetwarzane Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
 • Statystyki: Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Inc. ("Google "). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Zrezygnuj.
 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych: Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
  W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.YouTube Widget Video (Google Inc.) YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści z jej stronami. Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, co umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści z wnętrzem jej stron Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności Gravatar (Automattic Inc.) Gravatar to usługa przeglądania obrazów zarządzana przez Automattic Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
  Należy pamiętać, że jeśli obrazy Gravatar są wykorzystywane do systemów komentowania, adres e-mail komentatora (lub jego części) może zostać wysłany do Gravatar, nawet jeśli nie są subskrybentami tej usługi. Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; email.Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, gdy odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu podano w sekcji poniżej.
 • uzyskaj dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora danych, o pewnych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii Przetwarzanych danych.
 • zweryfikować i poprosić o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Administrator danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż ich ochrona.
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich Danych Osobowych. W przypadku spełnienia określonych warunków, Użytkownik może żądać anulowania swoich Danych przez Właściciela.
 • odebrać dane lub przekazać je innemu posiadaczowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez urządzenie automatyczne oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania przeniesienia bez przeszkód do innego właściciela. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, umowy, której jest stroną, lub związanych z nią środków umownych.
 • zaproponować skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić w sądzie.

Szczegóły dotyczące prawa sprzeciwu

Gdy dane osobowe są traktowane w interesie publicznym, w sprawowaniu władzy publicznej, z którym jest właściciel lub realizować uzasadniony interes właściciela, użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się leczenie z powodów związanych z ich konkretnej sytuacji.

Przypomina się użytkownikom, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel zajmuje się danymi do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania z uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania do danych kontaktowych Właściciela wskazanych w tym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie i inne identyfikatory. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Informacja o plikach cookie.

Dodatkowe informacje na temat obróbki

Zaloty

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ich ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Szczegółowe informacje

Na prośbę Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i konserwacji

W przypadku potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie są zawarte w tej polityki

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych za pomocą danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Nie śledź".
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je używane usługi stron trzecich, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z ekstremalnych kontakt ma. Dlatego często odwiedzaj tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli modyfikacje dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, kontroler w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Informacje osobiste (lub danych)

Stanowi ona dane osobowe wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Są to informacje automatycznie gromadzone za pośrednictwem tej aplikacji (także przez osoby trzecie zawartych w niniejszym wniosku) aplikacji, w tym: adresów IP lub nazw domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z tej aplikacji, adresy URI ( uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda stosowana w przekazaniu żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, etc.). na kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki używanej przez użytkownika, różne czas wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) i szczegółów na temat ścieżki następuje wewnątrz aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do sekwencji przeglądanych stron, do parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub zarządca)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub jakikolwiek inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Właściciela, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administratorem danych osobowych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z operacją i korzystanie z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, zdefiniowana w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie zostaną rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookies

Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opracowano na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 w rozporządzeniu (UE) 2016 / 679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.